top of page
logo-groep-lowette-zepperen-2.jpg

 

Geachte ouders en jeugdspelers van KVV ZEPPEREN-BRUSTEM, 

 

KVV ZEPPEREN-BRUSTEM en Groep Lowette hebben recent een samenwerking aangegaan teneinde de begeleiding van de jeugdspelers te optimaliseren. In het kader van deze begeleiding  wensen we vooreerst aandacht te besteden aan “blessurepreventie”.

 

Graag verstrekken we jullie wat meer informatie betreffende de blessurepreventiescreening (FMS en Spartanova) die we vandaag bij de jeugdspelers van KVV ZEPPEREN-BRUSTEM gaan afnemen. 

 

De functional movement screening (FMS) is een screeninginstrument dat door middel van 7 oefeningen een inzicht geeft in de zwakke schakels van iedere voetballer individueel. Het geeft verder inzicht in de beperkingen van de speler i.v.m. stabiliteit, mobiliteit en/of flexibiliteit. Aan de hand van deze score kan er worden bepaald in welke mate de beperking aanwezig is en waar deze zich bevindt. 

 

Op basis van deze resultaten stellen we een revalidatieplan op voor 6 weken. Hierbij wordt verwacht dat de speler deze oefeningen op eigen verantwoordelijkheid thuis zal uitvoeren. Na 6 weken volgt er een opnieuw een screening en vergelijken we de resultaten en evalueren of er voldoende progressie aanwezig is.

 

Vervolgens wordt er een spartanova oefenschema opgesteld. Hierbij ligt de nadruk eveneens op blessurepreventie en kijken we naar het risicoprofiel per speler. Aan de hand hiervan wordt er opnieuw een individueel programma met persoonlijke werkpunten uitgewerkt, om zo blessures op lange termijn te voorkomen en zo training en/of revalidatie te optimaliseren. 

 

Om een goede opvolging van de spelers te garanderen is er nood aan goede begeleiding. Daarom stellen  KVV ZEPPEREN-BRUSTEM en Groep Lowette voor om onder kinesitherapievoorschrift (18 x) een verdere individuele begeleiding aan te bieden. 

 

Voor verdere vragen, staan wij uiteraard verder ter beschikking.

 

 

Met sportieve groeten,

Dimitri LOWETTE 

Medische Staff

bottom of page