top of page

Charter voor ouders

Als ouder:

 • Toon ik belangstelling voor de sport van mijn zoon/dochter en moedig ik hem hierin aan.

 • Toon ik belangstelling en respect voor alle medespelers (en hun ouders) van mijn dochter/zoon.

 • Stimuleer ik mijn zoon/dochter om steeds zijn best te doen, zonder hem het plezier voor de sport te ontnemen.

 • Laat ik de coaching over aan de trainer en aanvaard ik zijn beslissingen. Bij eventuele vragen ga ik niet in discussie met de trainer, maar maak ik een afspraak voor een gesprek.

 • Leer ik mijn dochter/zoon om respect op te brengen voor trainers, begeleiders, scheidsrechters, coördinatoren, bestuursleden en tegenstanders.

 • Zorg ik er voor dat mijn zoon/dochter de afspraken omtrent aanwezigheden op trainingen/ wedstrijden of andere activiteiten steeds nakomt.

 • Zorg ik ervoor dat de trainer tijdig verwittigd wordt bij eventuele ziekte, kwetsuur of andere reden waarom mijn dochter/zoon niet aanwezig kan zijn op de training/wedstrijd.

 • Besef ik dat mijn zoon/dochter baat heeft bij gezonde voeding en de nodige rust. Snoep of frisdranken zijn eerder een uitzondering dan regel. Te weinig nachtrust en te veel nevenactiviteiten hebben een negatieve invloed op de prestaties.

 • Zorg ik ervoor dat mijn dochter/zoon geen waardevolle spullen meeneemt naar de training of wedstrijd. De speler is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn spullen.

 • Ben ik er mij van bewust dat leren voetballen een leerproces is dat niet bij iedereen op dezelfde manier evolueert.

 • Aanvaard en respecteer ik de visie die de jeugdwerking van Zepperen Brustem volgt, ook al is dit niet de mijne. Ik heb voor deze club gekozen dus dien ik mij hiernaar te schikken. Zepperen Brustem leidt spelers op voor de toekomst waardoor onmiddellijk wedstrijdrendement van ondergeschikt belang is.

 • Dragen we ons steentje bij om tot een gezonde sportomgeving voor onze kinderen te komen door van ons jeugdcomplex een rookvrije plaats te maken.

 • Ben ik betrokken bij de Jeugdwerking door in de mate van het mogelijke een handje toe te steken bij door en voor onze jeugd geörganiseerde activiteiten.

 • Ik aanvaard dat mijn dochter/zoon tijdens een bepaalde periode kan worden ingedeeld in een lagere of hogere leeftijdscategorie. Ik kijk hier naar op een neutrale manier. Als een proces binnen de opleiding. Ik interpreteer het niet als een straf of beloning. Het is een gezonde en noodzakelijke stap binnen zijn opleidingsproces.

 

Als supporter:

 • Steun ik steeds de ganse ploeg en kijk ik niet alleen naar mijn eigen kind.

 • Uit ik geen kritiek op trainer en scheidsrechter.

 • Hou ik er rekening mee dat de spelers in een opleidingsfase zitten en ga ik fouten niet bekritiseren maar blijf ik de jongens aanmoedigen.

 • Hou ik mij aan de regels van de Fair Play en aan de interne orde op en rond de installaties.

 • Ben ik nooit negatief ten opzichte van de club Zepperen Brustem en dus ook niet op sociale media.

 • Ben ik er mij van bewust dat wedstrijden niet zaligmakend zijn en geen realistisch beeld vormen. Door o.a. het geboortemaandeffect geven wedstrijden een vertekend beeld van de uiteindelijke kwaliteiten van mijn zoon/dochter, medespelers en tegenstanders.

bottom of page