top of page

20 Tips voor sportieve ouders & supporters

 1. Moedig kinderen aan en geef voorrang aan hun sport. 

 2. Geef het goede voorbeeld. 

 3. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.

 4. Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun ze met aanmoedigingen.

 5. Help de kinderen vertrouwen te krijgen. 

 6. Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen.

 7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hun daar in duidelijk dat voetbal meer is dan winnen of verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, doorzetting, durf, samenwerking, samenhorigheid, groepsgevoel, ….

 8. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een overwinning 

 9. Applaudisseer voor goed spel zowel voor uw eigen kind als andere, ook die van de tegenstanders.

 10. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters. 

 11. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit. 

 12. Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.

 13. Laat de kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.

 14. Laat uw waardering voor de trainer blijken. 

 15. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.

 16. Help de kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen. 

 17. Ook hier geeft u zelf als ouder het goede voorbeeld.

 18. Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking. 

 19. Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.

 20. Probeer op wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te moedigen. 

'Goed om te weten' Tips

 1. Laat je zoon/dochter zelf zijn/haar sportzak klaarmaken en ook dragen → zelfstandigheid 

 2. Moedig hem/haar op een positieve manier en supporter waardig, ook al loopt het niet zoals je zou willen. Reclameer zelf niet op de tegenstrever of scheidsrechter, zelfs indien een beslissing niet terecht is. Een kind weerspiegelt zichzelf naar zijn/haar ouder(s) en een negatief gedrag benadeelt alleen je zoon/dochter of zijn/haar team.

 3. Laat je zoon/dochter zelf zijn/haar wedstrijd analyseren en moedig hem/haar aan om zijn/haar zwakke punten bij te schaven. → leren uit fouten 

 4. Probeer niet kritisch te zijn op zijn medespelers maar focus je alleen op je eigen zoon/dochter.

 5. Elke speler heeft zijn specifieke kwaliteiten, respecteer dat! 

 6. Laat hem/haar zelf ondervinden wanneer het teveel wordt en indien nodig grijpt de trainer wel in. 

 7. Heb je vragen aarzel dan niet je vraag aan de trainer , dit is ook de 1e stap. Zolang het op een normale manier kan gebeuren (best niet voor of na een wedstrijd) Maak gemakkelijkheid halve een afspraak via mail zodat de trainer zich kan vergewissen van de situatie. 

 8. Beloon je kind niet met geld wanneer hij/zij een doelpunt maakt. Er zijn genoeg andere belonende mogelijkheden. → waarden & normen geven 

 9. Spoor je zoon/dochter aan tekening te houden met de tips voor de voetballer en de 10 voetbalgeboden. 

 10. Mogen we de ouders vragen zich te houden aan deze afspraken en regels binnen onze club KVV Zepperen Brustem 

bottom of page