top of page

Verzekering & Aangifte

Verzekering

Polis nr. AN/37.218.940-0300 van KBC

Wat te doen bij een voetbalongeval?

Een spe(e)l(st)er, die een voetbalongeval opliep doet hiervan aangifte bij zijn/haar clubsecretaris (jacqueskiggen1@gmail.com). Deze aangifte dient binnen de 21 dagen na het ongeval te gebeuren. 

 

In je mail graag het volgende vermelden: 

  • Naam

  • Ploeg

  • Waar? (Training of match + datum)

  • Omstandigheden

  • Medisch Getuigschrift (in PDF-bestand)

De spe(e)l(st)er, in kwestie moet bovenstaand bestand invullen en digitaal terug bezorgen aan de club of trainer. Gelieve dit document ook te ondertekenen en te voorzien van een klever van je ziekenfonds.

Het “genezingsattest” wordt overhandigd aan de spe(e)l(st)er, of ouders, die zodra hij/zij volledig hersteld is dit laat invullen door de dokter en vanaf dat moment pas mag deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.

Elke vroegere hervatting is voor eigen risico en wordt er niets terug betaald !

De spe(e)l(st)er, gaat dan naar zijn/haar ziekenfonds met de door hem/haar betaalde rekeningen en ontvangt daar een “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”

De spe(e)l(st)er, brengt nu :
– het ingevulde “genezingsattest”
– het “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”
– andere kosten (apotheek,ziekenhuisfacturen…)

naar de clubsecretaris, die deze bundel opstuurt naar het Algemeen Secretariaat te Brussel.

OPGELET !!!!!

  • Zorg steeds dat de kiné beurten goed zijn vermeld.

  • Een sportieve inactiviteit van minder dan 15 dagen geeft geen recht op enige tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij

ARENA voor bijzondere verzorging.

bottom of page