top of page

Testing & Transfers

A. Wat doen bij een aanvraag voor het testen bij een andere club ? 

Je zoon of dochter krijgt wel eens een uitnodiging om te gaan “ testen bij een andere club “ 

Onze club KVV Zepperen Brustem is daarvan graag op de hoogte en vraagt om een open communicatie omtrent dit item. 

Testen bij een ander club, kan 

1. Bij een elite club = hoger niveau 

 

- STVV en Racing Genk zijn de kortst bijgelegen elite clubs 

 

Aangezien wij een partnership hebben met STVV, krijgen wij de namen van onze spelers die geselecteerd zijn door van de hoofd scoutingscel STVV. 

- Andere elite clubs zoals Lommel U, Westerlo, ….. 

 

Uiteraard geven wij toestemming aangezien de spelers in kwestie zich kan verbeteren. 

2. Bij een andere IP ploeg = zelfde niveau 

 

Wanneer je kind vandaag gelukkig is binnen de Zep-Bru werking, moet je eigenlijk vragen of het effectief een verbetering is om naar die club te gaan. 

De coördinatoren van Zep-Bru staan steeds ter beschikking voor een constructief gesprek om te oordelen in de functie van het kind. 

 

3. Bij een provinciale ploeg 

 

Dit is afhankelijk van de huidige sportieve situatie van het kind. 

- Van gewestelijk naar provinciaal kan een verbetering zijn. 

- Van IP naar provinciaal is een verlaging in niveau 

 

Ook hier bespreken we constructief de mogelijkheden in functie van het kind. 

4. Bij een gewestelijk niveau 

 

Ook dit is afhankelijk van de huidige sportieve situatie binnen onze club. 

M.a.w. kunnen wij een gewestelijk ploegje in competitie brengen! Charter : testing & transfer 

Sportieve cel KVV ZEPPEREN BRUSTEM 2021-2022 

 

B. Voorwaarden om te gaan testen 

 

- Testen bij andere clubs kan enkel met een schriftelijke toestemming gebeuren van onze coördinatoren voor alle bovenste punten. (1-2-3-4) 

 

Voor testen bij STVV is een mailtje naar de coördinator voldoende. 

- Vrije talentendagen worden ook aanzien als testen bij een andere club. 

 

- De eigen club activiteiten, trainingen en wedstrijden krijgen prioriteit. 

 

Indien dit echt niet anders kan, meld je af in PSD “ testen ander team” 

- Denk ook aan de arbeid/rustverhouding van je kind. Een overvloed van testen in combinatie met je eigen teamactiviteiten kan een weerslag hebben op het kind. 

 

- Er mag maximaal 3x getest worden per seizoen (met uitzondering van partnerclub STVV) 

 

- Vanaf 1 januari 2022 kan er pas getest worden bij andere clubs (met uitzondering van partnerclub STVV) 

 

C. Testen zonder toestemming 

 

- Testen zonder toestemming is op eigen risico, je bent niet verzekerd. 

 

- Wij houden rekening dat u de club wil verlaten bij het niet kenbaar maken van een eventuele testing. 

 

- Automatisch volgt er een gesprek met de TVJO en/of coördinator. 

 

D. Transfer 

 

1. Transfer voor volgend seizoen 

 

Beslis je toch om onze club te verlaten op het einde van het seizoen (30 april) verwacht de club dat onze TVJO en coördinatie het eerst op de hoogte wordt gebracht door jullie zodat wij rekening kunnen houden met onze aantallen. 

2. Transfer tijdens het seizoen 

 

- Je kan slechts van club veranderen tijdens het seizoen met de toestemming van je huidige club. 

 

- Wij verwachten ook hier een open communicatie van de desbetreffende ouder/speler naar onze TVJO en/of coördinatie toe. 

 

- Elke dossier wordt besproken met de sportieve cel, het algemeen bestuur en financiële cel voor er een definitieve beslissing wordt genomen. 

Charter : testing & transfer 

Sportieve cel KVV ZEPPEREN BRUSTEM 2021-2022 

 

E. Intentieverklaring 

 

1. Wat & waarom? 

 

Met deze verklaring wil de club een beeld krijgen van de intentie van elke speler om volgend seizoen onze kleuren te verdedigen. Zo kunnen wij onze jeugdploegen tijdig klaar maken voor het aanvatten van het nieuwe seizoen. 

Onze IP ploegen U10 tot U17 alsook provinciale U8 en U9 zijn verplicht in te schrijven. Gewestelijke jeugdploegen is naargelang “vraag & aanbod “ 

Reeds begin mei moet onze club de aantal ploegen doorgeven aan de voetbalbond om zo tijdig te kunnen starten aan de sportieve voorbereiding. 

2. Wanneer? 

 

In de maand MAART versturen wij de vraag om jullie intentie kenbaar te maken. 

Sportieve groeten 

Kurt Rotty - TVJO

Angelo Di Vito - Coördinator U10 tot U21

Joris Brans - Coördinator U6 tot U9 

bottom of page