top of page

Charter voor de jeugdspelers

Als speler:

 • Zorg ik ervoor dat we steeds de waarden en de normen van de club hoog in het vaandel dragen.

 • Ben ik steeds beleefd tegen trainers, coördinatoren, afgevaardigden, bestuur en andere ouders. Een handdruk/vuistje bij aankomst op de club is een vast ritueel.

 • Weet ik dat Fair Play geen loos begrip is. Gedraag ik me steeds voorbeeldig tegenover scheidsrechters en tegenspelers. Racistische opmerkingen worden niet getolereerd.

 • Maak ik deel uit van een team en plaats ik me niet boven het team.

 • Besef ik het belang van gezonde voeding en neem ik de nodige rust in acht (op tijd naar bed).

 • Communiceer ik steeds met de medisch coördinator en de trainer bij blessures.

 • Laat ik me nooit negatief uit over de club en dus ook niet op sociale media

 • Studies gaan steeds voor. Indien hiervoor een uitzondering gemaakt dient te worden, moet dit steeds met de trainer(s) besproken worden.

 • Deelnemen aan futsal activiteiten of voetbalscholen is toegestaan. En kan zelfs worden aangemoedigd. Gelieve de coach hiervan op de hoogte te brengen. Let op! Onze club Zepperen Brustem heeft altijd absolute voorrang op deze activiteiten.

 • De club beslist wanneer een speler wordt doorgeschoven. En altijd in functie van sportieve criteria. Als club engageren we ons om jullie in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden. We verwachten dan ook het nodige engagement. Voetballen bij Zepperen Brustem is niet vrijblijvend. Indien je o.w.v. andere activiteiten niet kan deelnemen is dit geen probleem.
  Maar we houden hier wel rekening mee qua selecties. Slechts éénmaal trainen per week is gelijk aan niet spelen. Tweemaal trainen kom je in aanmerking om geselecteerd te worden maar kan je niet aan de wedstrijd starten. Kom je driemaal trainen dan ben je in de voorwaarde om aan de wedstrijd te starten.
  Waarom? Trainen is minstens even belangrijk als het spelen van een wedstrijd. We moeten jullie niet alleen voorbereiden op de wedstrijd van het weekend, maar ook steeds verder laten ontwikkelen met het oog op alle toekosmtige wedstrijden nu en zelfs over 10 jaar.

 • Weet ik dat druggebruik of gebruik van verboden middelen niet getolereerd wordt en dat verwijdering uit de club het gevolg zal zijn. Roken is ten strengste verboden.

 • Weet ik dat ik niet mag gokken op voetbalwedstrijden, zowel op eigen wedstrijden als op wedstrijden van andere clubs. Ik ben op de hoogte dat hier vanuit de KBVB en de kansspelencommissie hoge boetes opgelegd kunnen worden en eventuele uitsluiting bij de club en KBVB kunnen volgen.

 • Draag ik geen oorringen op de club, loop ik niet met MP3spelers, Ipods en dergelijke rond en gebruik ik mijn gsm op de club bij dringende gevallen.

 

Bij trainingen:

 • Ben ik minstens 30 min. op voorhand aanwezig. De trainer bepaalt of dit vroeger is bv. voor een nabespreking van de wedstrijd.

 • Verwittig ik de trainer steeds ruim op tijd bij afwezigheid.

 • Draag ik steeds de clubkledij.

 • Zorg ik steeds voor gevarieerd schoeisel (multistuds, loopschoenen, …).

 • Draag ik een lange trainingsbroek broek vanaf 01/11 tot 01/04 tenzij het weer het toelaat om langer en/of sneller met korte broek te trainen.

 • Ik benader de training als een wedstrijd. Ik kom met dezelfde ingesteldheid naar een training als naar een wedstrijd.

 • Ik aanvaard dat ik als speler tijdens een bepaalde periode kan worden ingedeeld in een lagere of hogere leeftijdscategorie. Ik kijk hier naar op een neutrale manier. Als een proces binnen de opleiding. Ik interpreteer het niet als een straf of beloning. Het is een gezonde en noodzakelijke stap binnen mijn opleiding/opvoeding.

 

Bij wedstrijden:

 • Draag ik steeds de uitgangskledij van de club.

 • Ben ik minimaal 1u15 voor de thuiswedstrijd aanwezig.

 • Ben ik steeds op tijd op de afgesproken plaats bij uitwedstrijden.

 • Coach ik mijn medespelers op een positieve manier en laat ik discussies voor de nabespreking. Kritiek op medespelers wordt niet getolereerd.

 • Draag ik onze clubkleuren met fierheid en zorg ik ervoor dat ik netjes voor de dag kom.

 • Opleiding is de basis van onze werking. Winnaarsmentaliteit kweken is hier een onderdeel van.

 • Ik benader de wedstrijd op dezelfde wijze als een training. De wedstrijd is een deel van de opleiding. Het is zeker geen doel op zich.

 

In de kleedkamer:

 • Is er orde en netheid (vb. badslippers verplicht).

 • Is douchen verplicht na elke training /wedstrijd.

 • Leg je de wedstrijdkledij op de aangewezen plaats.

 • Ben je max. 20 minuten na de training of wedstrijd klaar.

 • Blijf je van andermans spullen af. Diefstal heeft een ernstige sanctie tot

 • gevolg (uitsluiting uit de club)

bottom of page